Privacy Policy


Privacy Policy Sterk Werk Zutphen
Privacy- en cookiebeleid Sterk Werk Zutphen

www.sterkwerkzutphen.nl is onderdeel van Sterk Werk Zutphen, waarvan Hans Willems eigenaar is.
Sterk Werk Zutphen respecteert de privacy van de bezoekers op www.sterkwerkzutphen.nl en draagt er zorg voor dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens die Sterk Werk Zutphen verwerkt

Sterk Werk Zutphen verwerkt de volgende persoonsgegevens;
– Voor- en/of achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u verstrekt t.b.v. het door u opgegeven, of door Sterk Werk Zutphen kenbaar gemaakte doel, welke verplicht zijn om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren.
– Verplichte informatie in contactformulier en reactieformulier om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren worden aangegeven met ‘(verplicht)’.

Waarom Sterk Werk Zutphen gegevens nodig heeft

Sterk Werk Zutphen vraagt gegevens om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren.
Sterk Werk Zutphen verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen;
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van de diensten
– Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren
– Het afhandelen van uw betaling
– Sterk Werk Zutphen verwerkt ook persoonsgegevens als Sterk Werk Zutphen hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Hoe lang worden de gegevens bewaard

Sterk Werk Zutphen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u uw gegevens heeft opgegeven en zolang Sterk Werk Zutphen hier wettelijk toe verplicht is de gegevens te bewaren, zoals belastingaangiftes.

Delen met anderen

Sterk Werk Zutphen verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, en alleen datgene wat nodig is, voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals een belastingaangifte.

In kaart brengen websitebezoek

Sterk Werk Zutphen gebruikt functionele en analytische cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Sterk Werk Zutphen gebruikt enerzijds cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
Ook maakt Sterk Werk Zutphen gebruik van anlaytische cookies. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Sterk Werk Zutphen verzameld. Hiermee kan Sterk Werk Zutphen de communicatie op de website optimaliseren.
Analytics Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.
Sterk Werk Zutphen heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;

  • Er een bewerkersovereenkomst tussen Hans Willems (de eigenaar van Sterk Werk Zutphen) en Google is over de Analytics gegevens.
  • IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn.
  • De informatie niet met anderen gedeeld wordt.
  • Er geen profielen van klanten worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

Sterk Werk Zutphen geeft u de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. 
Klik hier om dit in te stellen.

Sterk Werk Zutphen gebruikt geen cookies voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen via e-mail; hans@sterkwerkzutphen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Sterk Werk Zutphen u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij graag in de kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Sterk Werk Zutphen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Sterk Werk Zutphen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail; hans@sterkwerkzutphen.nl.